Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Nastja Borgudan

Mail: info@anoval-telekomunikacije.hr

Tel: 016171857

Adresa: Ulica grada Vukovara 271/14, 10000 Zagreb