Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka:

Dragi korisniče,

Vaša privatnost nam je važna, stoga ovim uvjetima uređujemo način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje kao korisnik naše web stranice dobrovoljno ustupate pristupom na našu web stranicu.

U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati. ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE zakonito, pošteno i transparentno obrađuje Vaše osobne podatke, jedino i isključivo u svrhu s kojom su prikupljeni, a uvjeti odnose se isključivo na osobne podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na našu web stranicu. Prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora je isključeno.

ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu promocije, promidžbe te prodaje svojih proizvoda i usluga. Primjerice, ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama te u svrhu komunikacije s korisnicima. Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima u vremenskom trajanju potrebnom za ispunjenje navedene svrhe.

U slučaju da ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su Vaši osobni podaci prikupljeni, ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE će Vas kontaktirati te dodatno informirati o drugoj svrsi obrade vaših osobnih podataka zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama. Međutim, ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE pridržava pravo da u određenim slučajevima provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom.

Pristupom na našu web stranicu, Facebook, Instagram ili YouTube profil pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovdje navedenim uvjetima te dajete svoju suglasnost da ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE može prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti izmijeniti, dopuniti, brisati ili na bilo koji način ažurirati uvjete zaštite Vaših osobnih podataka. ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE će sve promjene objaviti na svojoj web stranici uz naznaku osobnih podataka koji se prikupljaju te sredstava i svrhe obrade istih, kao i uvjeta pod kojima se osobni podaci mogu dati na uvid.

U svakom trenutku možete provjeriti jesu li Vaši osobni podaci ažurni i točni, odnosno u svakom trenutku možete od ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koji se prikupljaju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, zatražiti da Vam prestanemo slati e-mail newslettere i obavijesti na Vašu adresu, kao i izjaviti prigovor na postojeću obradu. Svoj pisani zahtjev uputite e-poštom na adresu prigovori@anoval-telekomunikacije.hr . Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. U slučaju povrede Vaših osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Našoj web stranici možete pristupiti bez prijave ili registracije, odnosno bez otkrivanja Vašeg identiteta. Međutim, za pristup nekim našim uslugama koje nudimo na našoj web stranici (npr. registracija arhitekata i dizajnera, prodajnih partnera, prijava za posao preko web stranice i sl.) potrebno je ispuniti obrasce sa osobnim podacima. Ukoliko ne želite dati osobne podatke koji se od Vas traže, nećete moći pristupiti traženim stranicama, a ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE neće moći odgovoriti na Vaš upit.

ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovim uvjetima. ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE posebno voditi računa.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a svi podaci su zaštićeni lozinkama. ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE poduzima sve potrebne mjere kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili od opasnosti kao što su gubitak, zloporaba, neovlašteni pristup, uništenje i sl., u koju svrhu je ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, čije podatke možete naći ovdje.

ANOVAL-TELEKOMUNIKACIJE može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu naša web stranica koristi kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.